ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดปิด - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

1.  การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561

Ø ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  ในวันที่  28  กันยายน  2561

Ø ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ในวันที่  1 ตุลาคม  2561

2.  การเปิดภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2561  คือวันที่  31  ตุลาคม  2561

โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561,14:26   อ่าน 276 ครั้ง