ติดต่อเรา
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
333 หมู่ 1 ถนนปากช่องลำสมพุง   ตำบลจันทึก  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เบอร์โทรศัพท์ 044081210


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน