รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
333 หมู่ 1 ถนนปากช่องลำสมพุง   ตำบลจันทึก  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
เบอร์โทรศัพท์ 044081210


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :